Tin Tức & Sự Kiện
Diễn đàn GDLC cho TTN Bến Tre – P/141 nhận bài viết của các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà chuyên môn cho tập sách của Dự án

Diễn đàn GDLC cho TTN Bến Tre – P/141 nhận bài viết của các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà chuyên môn cho tập sách của Dự án

5

Bút tích của thầy Tống Văn Tiểu trong bài phát biểu thảo vội vàng khi dự Hội thi sáng 29/4/2012 tại Hội thi P/141 cấp CS – điểm trường THCS Thị trấn Ba Tri

Bài viết của NGƯT – PCT Hội Cựu giáo cức Nguyễn Văn Ba cho Dự án

Bút tích của GSTS Nguyễn Minh Thuyết

c=”/wp-content/uploads/2016/04/DSC09189-468×410.jpg” />

 Bút tích của người Việt Nam duy nhất cho đến nay đạt gỉai thưởng Liêm chính của Thế giới

Chia sẻ tài liệu phục vụ tập sách GDLC của P/141

Dự án sẽ tiếp tục thông tin tình hình tiếp nhận bài viết, chia sẻ tài liệu, ý kiến đóng góp xây dựng cho tập sách về GDLC cho TTN Bến Tre dự kiến sẽ được  phát hành nhân dịp hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 9/12.

(STT-TNV)