DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Đề xuất bài dịch tiếng Việt bảng tóm tắt dự án Vàm Hồ của nhóm Cabaret

Đề xuất bài dịch tiếng Việt bảng tóm tắt dự án Vàm Hồ của nhóm Cabaret

5 

 TÓM TẮT DỰ ÁN SỔ TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ TRÊN WEBSITE CỦA NHÓM CABARET

Tên tổ chức ( tiếng Việt): Nhóm Sáng tạo Trẻ (STT) – Phòng NCKH & QHQT, Trường CĐ Bến Tre

Tên tổ chức ( tiếng Anh): Young Creative Group (YCG), Department of Scientific Research & International Relations, Ben Tre College

Địa chỉ: Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
=”font-size: 12pt;”>Email: sangtaotre2010@gmail.com

Website: www.cdbt.edu.vn  

             www.bentre.xudua.com


Lãnh đạo trường CĐ Bến Tre, phòng NCKH-QHQT, nhóm Sáng tạo Trẻ trong ngày ký kết thỏa thuận triển khai dự án Vàm Hồ – 9/11/2010 tại Tp Hồ Chí Minh

Về tổ chức: Sứ mệnh của STT là giới thiệu và ứng dụng, kết nối thành quả nghiên cứu khoa học của sinh viên và tình nguyện viên trường CĐ Bến Tre với cộng đồng. Dựa trên nghiên cứu của sinh viên, nhóm tìm kiếm phát triển các hoạt động bảo vệ cộng đồng và đảm bảo sự phát triển môi trường bền vững.

 
Đại diện Chi cục BVMT và các nhóm trưởng cùng BGK chấm sổ tay hàng tháng đang làm việc

Về dự án: Nhóm STT đề xuất một số hoạt động để nâng cao nhận thức về sự cần thiết bảo về các loài chim quý hiếm tại sân chim Vàm Hồ, thuộc Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Trong số các hoạt động được đề xuất, nhóm STT sẽ huy động sự tham gia của người dân vào các hoạt động nhằm bảo về môi trường của họ, đặc biệt tập trung vào việc bảo vệ các loài chim. Họ sẽ phát triển và phổ biến nguồn thông tin về Sân Chim Vàm Hồ bằng cách quan sát về cuộc sống, thói quen và vòng sinh sản của các loài chim quý hiếm cũng như thông tin về sự cần thiết bảo vệ các loài có nguy cơ diệt chủng.

 
Đường vào khu II của sân chim Vàm Hồ

(Khôi Nguyên- Giới thiệu – Nguồn LIN và nhóm Cabaret)