Kết nối - Cơ hội hợp tác
Danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch những giọt máu Hồng hè 2011

Danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch những giọt máu Hồng hè 2011

5

          
danh sách đăng ký hiẾn máu TÌNH NGUYỆN
 


– Ngày 16/5/2011
 
TT
192″ style=”border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 144pt; background-color: transparent;”>

HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Nguyễn Thị Lan Thanh
X
K6 A TH
SP
 
 
2
Lê Ng.Thanh Vân Hồng
X
//
//
 
 
3
Trương Thị Mỹ Dung
X
//
//
 
 
4
Hồ Thị Hải Yến
X
//
//
 
 
5
Huỳnh Thị Bích Phượng
X
//
//
 
 
6
Trương Chí Công
 
//
//
 
 
7
Nguyễn Thị Dự Tám
X
//
//
 
 
8
Nguyễn Thị Phương Thảo
X
//
//
 
 
9
Lê Thị Hồng Diễm
X
//
//
 
 
10
Huỳnh Thị Trúc Ly
X
//
//
 
 
11
Huỳnh Thị Trang
X
//
//
 
 
12
Phan Thị Thanh Nhàn
X
//
//
 
 
13
Trần Phương Hải Yến
X
K5A TH
//
 
 
14
Võ Thị Diễm Trinh
X
//
//
 
 
15
Lê Thị Ánh Tuyết
X
//
//
 
 
16
Trần Thị Thuận Nhi
X
//
//
 
 
17
Nguyễn Thị Kim Thoa
X
//
//
 
 
18
Nguyễn Diễm Trinh
X
//
//
 
 
19
Trần Thị Diễm Thuỳ
X
//
//
 
 
20
Nguyễn Văn Mến
 
//
//
 
 
21
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
X
K7 MN
//
 
 
22
Bùi Bé Thơ
X
//
//
 
 
23
Võ Thị Xuân Yến
X
//
//
 
 
24
Lê Thị Tuyết Mai
X
//
//
 
 
25
Lê Thị Thuỳ Dương
X
K6 B TH
//
 
 
26
Trương Hoàng Giang
x
//
//
 
 
27
Nguyễn Thị Thuý Hằng
X
//
//
 
 
28
Nguyễn Thị Cẩm Hằng
X
//
//
 
 
29
Trương Thị Hồng Lam
X
//
//
 
 
30
Lê Thị Kiều Mơ
X
//
//
 
 
31
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
X
//
//
 
 
32
Nguyễn Thị Mỹ Hà
X
//
//
 
 
33
Lưu Thị Bé Thơ
X
K9 MN
//
 
 
34
Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
X
//
//
 
 
35
Nguyễn Thị Xuân Trang
X
//
//
 
 
36
Bùi Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
37
Lê Thị Tuyền
X
//
//
 
 
38
Lê Thị Thi
X
//
//
 
 
39
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
40
Lê Thị Mỹ Ly
X
//
//
 
 
41
Phan Thị Phương Ái
X
//
//
 
 
42
Lưu Nguyễn Hạnh Châu
X
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 42 sinh viên, trong đó có 2 nam
 
                                                                                                                    
danh sách đăng ký hiẾn máu TÌNH NGUYỆN 


– Ngày 17/5/2011
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Nguyễn Thị Bé Ba
X
K8 B MN
SP
 
 
2
Võ Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
3
Nguyễn Thị Ngọc Hà
X
//
//
 
 
4
Phạm Thị Mỹ Hạnh
X
//
//
 
 
5
Nguyễn Thị Thuý Kiều
X
//
//
 
 
6
Trương Thị Kim Ngân
X
//
//
 
 
7
Huỳnh Thị Nguyên
X
//
//
 
 
8
Trần Kim Phụng
X
//
//
 
 
9
Hồ Thị Thảo
X
//
//
 
 
10
Phạm Thị Thanh Thảo
X
//
//
 
 
11
Nguyễn Ngọc Thanh Thuý
X
//
//
 
 
12
Trần Thị Thanh Thuỳ
X
//
//
 
 
13
Nguyễn Thị Kiều Trang
X
//
//
 
 
14
Phạm Thị Tuyết Trinh
X
//
//
 
 
15
Lê Thị Hồng Vân
X
//
//
 
 
16
Trần Thị Thuỳ Vân
X
//
//
 
 
17
Trần Thuý Vân
X
//
//
 
 
18
Nguyễn Thị Thanh Xuân
X
//
//
 
 
19
Bùi Thị Anh Thư
X
//
//
 
 
20
Lê Thị Kim Hoàng 
X
K5A TH
//
 
 
21
Nguyễn Thị Bé Hương
X
//
//
 
 
22
Đoàn Thị Bích Phượng
X
//
//
 
 
23
Nguyễn Thị Ánh Loan
X
//
//
 
 
24
Nguyễn Thị Kiều Oanh
X
//
//
 
 
25
Nguyễn Ngọc Dung
X
//
//
 
 
26
Nguyễn Thị Thuý An
X
//
//
 
 
27
Nguyễn Quang Đại
 
//
//
 
 
28
Phạm Thành Trung
 
K5 B TH
//
 
 
29
Hồ Thị Ngọc Tím
 
//
//
 
 
30
Võ Thanh Tú
 
//
//
 
 
31
Mai Thị Xuân Thuỳ
 
//
//
 
 
32
Phạm Thị Diệu
 
//
//
 
 
33
Võ Thanh Phương
 
//
//
 
 
34
Nguyễn Thị Tố Nga
 
//
//
 
 
35
Võ Thị Ngọc Huyền
 
//
//
 
 
36
Nguyễn Thị Thanh Ngân
 
//
//
 
 
37
Trần Quốc Huy
 
//
//
 
 
38
Lê Thị Phương Diễm
 
//
//
 
 
39
Ngô Thị Hồng Diễm
 
//
//
 
 
40
Châu Việt Nhân
 
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 40 sinh viên.
 
                                                                                                          
danh sách đăng ký hiẾn máu TÌNH NGUYỆN
 


– Ngày 18/5/2011
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Trần Lê Ngọc Sơn
 
K5 C TH
SP
 
 
2
Hồ Thị Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
3
Nguyễn Thị Nhi Vân
X
//
//
 
 
4
Võ Thị Phương Thuỳ
X
//
//
 
 
5
Phạm Thị Diễm Châu
X
//
//
 
 
6
Nguyễn Lan Anh
X
//
//
 
 
7
Chung Tấn Tỷ
 
//
//
 
 
8
Nguyễn Thanh Sơn
 
//
//
 
 
9
Tô Chí Hải
 
//
//
 
 
10
Nguyễn Thị Lan
X
//
//
 
 
11
Võ Quang Trung
 
//
//
 
 
12
Nguyễn Thị Huế Thư
X
K7 Anh
//
 
 
13
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
X
//
//
 
 
14
Lâm Trang Kim Cương
X
//
//
 
 
15
Nguyễn Thị Kim Thương
X
K6B Anh
//
 
 
16
Nguyễn Thị Yến Thi
X
//
//
 
 
17
Trương ThỊ Kim Xuyến
X
//
//
 
 
18
Trương Thị Kim Ngân
X
K6 A Anh
//
 
 
19
Huỳnh Thị Tuyết Mai
X
//
//
 
 
20
Cù Thị Thu Thảo
X
K8 Anh
//
 
 
21
Đồng Thị Thu Thuỳ
X
//
//
 
 
22
Lê Thị Tú Trinh
X
//
//
 
 
23
Tất Thị Hằng Nga
X
//
//
 
 
24
Trần Thị Kiều Tiên
X
//
//
 
 
25
Phan Minh Sơn
 
//
//
 
 
26
Đinh Công Thoại
 
//
//
 
 
27
Huỳnh Thị Ngọc Trâm
X
K8 A MN
//
 
 
28
Dương Thị Hồng Phấn
X
//
//
 
 
29
Huỳnh Thị Thanh Huệ
X
//
//
 
 
30
Nguyễn Thị Ngọc Lan
X
//
//
 
 
31
Trương Thị Xuân Hương
X
//
//
 
 
32
Nguyễn Thị Ngân
X
//
//
 
 
33
Trần Thị Kim Pho
X
//
//
 
 
34
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
X
//
//
 
 
35
Lê Kim Thoa
X
//
//
 
 
36
Trần Thị Ngọc Vẹn
X
//
//
 
 
37
Lê Thị Trúc Ly
X
//
//
 
 
38
Lưu Thị Thảo Trang
X
//
//
 
 
39
Huỳnh Thị Dệt
X
//
//
 
 
40
Đăng Thị Thuỳ Linh
X
//
//
 
 
41
Võ Thị Mỹ Ngân
X
//
//
 
 
42
Lê Thị Kim An
X
//
//
 
 
43
Trương Thị Hương Giang
X
//
//
 
 
44
Trần Thị Kim Thơ
X
//
//
 
 
45
Nguyễn Thị Thanh Trúc
X
//
//
 
 
46
Nguyễn Thị Chiều
X
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 46 sinh viên, trong đó có 7 sinh viên nam.
 
                                                                                                          
danh sách đăng ký hiẾn máu nhâTÌNH NGUYỆN
 


– Ngày 19/5/2011
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Đoàn Thị Tiểu Thư
X
K6 A KT
KTTC
 
 
2
Lữ Thị Duyên
X
//
//
 
 
3
Trương Thị Kiều
X
//
//
 
 
4
Trương Thu Thảo
X
//
//
 
 
5
Trịnh Thị Ngọc Thi
X
//
//
 
 
6
Nguyễn Thị Kim Ly
X
//
//
 
 
7
Nguyễn Thị Bảo Trâm
X
//
//
 
 
8
Phan Thị Ngọc Hiệp
X
//
//
 
 
9
Nguyễn Thị Kim Ngân
X
//
//
 
 
10
Phan Thị Ngọc Giàu
X
//
//
 
 
11
Phan Thị Kim Ái
X
//
//
 
 
12
Dương Thị Út
X
//
//
 
 
13
Phan Thị Thanh Vân
X
//
//
 
 
14
Lê Thị Ánh Tuyết
X
//
//
 
 
15
Nguyễn Thị Thu Hương
X
//
//
 
 
16
Nguyễn Thảo My
X
//
//
 
 
17
Trần Thị Yến Nhi
X
//
//
 
 
18
Huỳnh Thị Thuỷ Tiên
X
K24 DNSXAa
//
 
 
19
Trần Đình Thông
 
K24 DNSXAb
//
 
 
20
Lê Thị Tuyền
X
//
//
 
 
21
Cao Thị Bảo Tranh
X
//
//
 
 
22
Nguyễn Thanh Thảo
X
//
//
 
 
23
Phạm Hoàng Trọng
 
K24 Thuế
//
 
 
24
Lê Đoàn Bạch Minh
 
K5 KT
//
 
 
25
Lê Hoàng Liễu
X
 
//
 
 
26
Đặng Văn Hùng
 
 
//
 
 
27
Nguyễn Bảo Quốc
 
 
//
 
 
28
Viên Ngọc Bạch Nhựt
 
K25 DNSXAa
//
 
 
29
Nguyễn Thị Ly Nha
X
//
//
 
 
30
Lê Thị Thơ
X
//
//
 
 
31
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
X
//
//
 
 
32
Nguyễn Thị Kim Tuyên
X
//
//
 
 
33
Nguyễn Thị Mộng
X
K25 DNSXAa
//
 
 
34
Nguyễn Thị Cẩm Thu
X
//
//
 
 
35
Bùi Thị Ngọc Triết
X
//
//
 
 
36
Nguyễn Thị Lệ Hằng
X
//
//
 
 
37
Nguyễn Minh Hiếu
 
//
//
 
 
38
Võ Thị Ngọc Ngân
X
K25 DNSXAc
//
 
 
39
Nguyễn Thị Kim Diễm
X
K25 HCSN
//
 
 
40
Võ Thị Tuyết Vân
X
//
//
 
 
41
Bùi Thị Bé Cuộc
X
K25 TMDV
//
 
 
42
Nguyễn Thị Hồng Thắm
X
//
//
 
 
43
Đặng Hương Dạ Thảo
X
//
//
 
 
44
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
X
//
//
 
 
45
Phan Thị Kim Thể
X
//
//
 
 
46
Huỳnh Thị Diệu
X
//
//
 
 
47
Hoàng Thị Diễm
X
//
//
 
 
48
Lê Thuỳ Trang
X
K25 Thuế
//
 
 
49
Hà Minh Hoàng
 
K4 QTKD
//
 
 
50
Nguyễn Đình Khôi
 
//
//
 
 
51
Phan Thị Phim Quý
X
//
//
 
 
52
Trương Thị Kim Cương
X
K8 CNTT
CNTT
 
 
53
Nguyễn Lê Diện
 
//
//
 
 
54
Võ Kim Chi
X
//
//
 
 
55
Võ Quốc Lâm
 
//
//
 
 
56
Phan Văn Hiền
 
//
//
 
 
57
Trần Thị Cẩm Tú
X
//
//
 
 
58
Huỳnh Quang Hiển
 
//
//
 
 
59
Đào Dương Khang
 
//
//
 
 
60
Nguyễn Hoàng Khang
 
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 60 sinh viên, trong đó có 15 sinh viên nam.