Kết nối - Cơ hội hợp tác
CƠ HỘI CHO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ XÃ HỘI  TRÊN TRẬN TUYẾN PHÒNG CHỐNG AIDS

CƠ HỘI CHO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ XÃ HỘI TRÊN TRẬN TUYẾN PHÒNG CHỐNG AIDS

5Theo TS Phạm Thị Thu Hương, phó cục trưởng Cục Phòng, chống AIDS, Bộ Y tế, dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức đoàn thể xã hội phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam” do USAID tài trợ, thực hiện bởi RTI International và CARE trong vòng 5 năm có mục tiêu chính là tăng cường tính bền vững của các tổ chức đoàn thể xã hội tại Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực tổ chức và năng lực kỹ thuật cho các tổ chức đoàn thể xã hội như tăng cường các hệ thống quản lý, thúc đẩy các mô hình đã và đang được triển khai và đạt được những kết quả rõ ràng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các diễn đàn phòng chống HIV/AIDS. Phó cục trưởng Cục Phòng, chống AIDS đã đặt niềm tin vào các tổ chức đoàn thể xã hội trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và kêu gọi các đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ địa phương, các trường ĐH, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu gửi hồ sơ đề xuất để trở thành các đối tác Đầu mối của dự án. Các tổ chức đoàn thể xã hội, các đơn vị quan tâm viết đề xuất cần thể hiện được kinh nghiệm và năng lực của mình trong việc hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực các tổ chức đoàn thể xã hội tại Việt Nam gửi đề xuất từ nay đến 16giờ ngày 12 tháng 01 năm 2012, ngày 5 tháng 2 năm 2012 công bố kết quả.

 Thông tin chi tiết, tìm hiểu và cần tư vấn tham gia dự án, liên hệ, Nhóm Sáng tạo Trẻ, trường CĐ Bến Tre; ĐT: 0753545018; Email: sangtaotre2010@gmail.com;

(Phong Lưu- N.STT)