Chuyển giao công nghệ mô hình lọc nước sinh học tại xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Chuyển giao công nghệ mô hình lọc nước sinh học tại xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Chuyển giao công nghệ mô hình lọc nước sinh học tại xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre