Tư liệu VACI 2011/P.141
Câu chuyện thường ngày: Trông người mà nghĩ..

Câu chuyện thường ngày: Trông người mà nghĩ..

5

 Vụ gì? Vụ xét giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước cho các văn nghệ sĩ có cống hiến.
 Biết rồi. Cứ mỗi kỳ xét giải là ban tổ chức lo giải quyết khiếu nại. Vì người ta đưa ra những tiêu chí cứng nhắc, như thâm niên công tác, huy chương hội diễn… để hội đồng có cơ sở bình chọn nên có những nghệ sĩ của công chúng không thuộc các đoàn nghệ thuật “quốc doanh” cũng không hay tham gia hội diễn thì lọt lưới.
 Bởi vậy nên dư luận lên tiếng đòi xét “đặc cách” cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”! Chưa năm nào có nhiều văn nghệ sĩ và thân nhân của các vị đã quá cố, xin rút khỏi danh sách đề cử giải thưởng nhiều như lần này: Nguyên Ngọc, Sơn Tùng, gia đình cụ Sơn Nam… Cơ chế xin – cho khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương.  Sao người ta không học cách làm của Hội đồng trao giải Nobel, tự tìm hiểu, tự  làm hồ sơ và xét trao giải. Sao người ta lại “hành” các văn nghệ sĩ cả đời cống hiến như thế ông hè?
 Ông lại cứ so sánh rồi!

(TNV-STT dẫn theo BA PHA)