Bến Tre tập huấn triển khai Sáng kiến Chuyển giao công nghệ lọc nước sạch cho phụ nữ và thúc đẩy chia sẻ việc nhà của nam giới trong hộ gia đình

Bến Tre tập huấn triển khai Sáng kiến Chuyển giao công nghệ lọc nước sạch cho phụ nữ và thúc đẩy chia sẻ việc nhà của nam giới trong hộ gia đình

Bến Tre tập huấn triển khai Sáng kiến Chuyển giao công nghệ lọc nước sạch cho phụ nữ và thúc đẩy chia sẻ việc nhà của nam giới trong hộ gia đình