Dự án PARAFF/C1-082
Bến Tre 1 đề tài nghiên cứu được chọn tham gia  Chương trình Quản trị Công và Cải cách hành chính giai đoạn II

Bến Tre 1 đề tài nghiên cứu được chọn tham gia Chương trình Quản trị Công và Cải cách hành chính giai đoạn II

5Được biết dự án của Bến Tre do Hội CTĐ trường CĐ Bến Tre phối hợp với nhóm Sáng tạo Trẻ nhà trường và nhóm VID Bến Tre thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đề xuất là một dự án nghiên cứu có tên gọi THÚC ĐẨY THAM VẤN Ý KIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ THÔNG QUA NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở TỈNH BẾN TRE.
Đây là một kết quả rất đáng phấn khởi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre mong muốn thông qua Đề án nghiên cứu này sẽ góp phần xây dựng Hội CTĐ nhà trường trở thành một hình mẫu về liên kết thúc đẩy hoạt động Hội Chữ thập đỏ trong nhà trường gắn với cộng đồng vì quyền lợi tiết thân của học sinh sinh viện, hội viên Hội Chữ thập đỏ cho tỉnh nhà, khu vực và cả nước. Hiện nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và trường Cao đẳng bến tre đang xúc tiến các bước tiếp theo về mặt thủ tục của Đề án nghiên cứu này theo quy định chung của tỉnh, hướng dẫn của nhà tài trợ và Văn phòng Quốc hội.
Thông tin chi tiết về Chương trình Quản trị Công và Cải cách hành chính giai đoạn II – Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình do Văn phòng Quốc Hội chủ quản và dự án nghiên cứu có tên gọi THÚC ĐẨY THAM VẤN Ý KIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ THÔNG QUA NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở TỈNH BẾN TRE có thể được cung cấp bởi nhóm VID Bến Tre thuộc tỉnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre qua email:
gvidbentre@gmail.com hoặc
website của Chương trình
http://www.paraff.org/images/CfP1/De_xuat_duoc_tai_tro_CfP1.pdf

(Du Tiệp, CTV TT Dự án C1-082, Bến Tre)