Tin Tức & Sự Kiện
6 tỷ đồng cho sáng kiến chống tham nhũng- VACI 2013

6 tỷ đồng cho sáng kiến chống tham nhũng- VACI 2013

5

Ảnh: Xuân Linh

 
4 tiểu chủ đề nhỏ được khuyến khích hiến ý tưởng đó là: xây dựng một nền hành chính phục vụ, tăng cường liêm chính công và đạo đức công vụ, nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin, nâng cao tính trách nhiệm.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ cho hay đối với chủ đề xây dựng một nền hành chính phục vụ, các sáng kiến khuyến khích tinh thần "công bộc của dân" của cán bộ, công chức trong nền hành chính phục vụ.

Chương trình khuyến khích các ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao tính minh bạch trong thủ tục hành chính và thu chi ngân sách, các sáng kiến đề cao các chuẩn mực và giá trị xã hội, chỉ ra các kẽ hở dễ dẫn tới vi phạm đạo đức và liêm chính của khu vực công cũng như các biện pháp để đưa các chuẩn mực và giá trị đó vào thực tế…..

Các sáng kiến nhằm tăng cường cải cách hành chính theo hướng một nền hành chính phục vụ, xây dựng cơ chế hiệu quả để thực hiện trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương trước người dân: khi nào giải trình, giải trình như thế nào và giải trình cái gì, các sáng kiến xây dựng hệ thống giám sát và ghi nhận sự hài lòng của người dân với việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở…

Ban tổ chức VACI 2013 nhấn mạnh những điều kiện tham dự, trong đó các sáng kiến phải đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn và khả năng nhân rộng.

Mỗi sáng kiến đưa ra phải đảm bảo đó không chỉ là ý tưởng, sáng kiến, biện pháp trên giấy mà phải thực hiện được, có tính khả thi trong cộng đồng, xác định rõ kết quả dự kiến đạt được, xác định rõ đối tượng thụ hưởng…

Chương trình VACI lần đầu tiên được tổ chức năm 2011 với 160 sáng kiến dự thi và 34 sáng kiến được tài trợ thực hiện.

(TVN-STT tổng hợp từ Linh Thư


Theo Vietnamnet)