Chuyên mục: Kết nối – Cơ hội hợp tác

5

Các vòng tài trợ trong thời gian tới:
• Tháng 03/2011 “Tài trợ nhỏ”: tối đa 27,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất dự án vào ngày 31/03/2011.
• Tháng 09/2011 “Tài trợ hợp tác”: khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức địa phương. LIN mong chờ các bản đề xuất đến từ hai hay nhiều đối tác với số tiền tối đa lên đến 54,000,000 đồng. Hạn chót nhận đề xuất tài trợ vào ngày 31/08/2011.
• Tháng 12/2011 có hai hình thức tài t

Read Full Article