Tin Tức & Sự Kiện
Về việc gửi bài viết cho tập Kỷ yếu Dự án P/141

Về việc gửi bài viết cho tập Kỷ yếu Dự án P/141

5

Ông Trần Văn Thọ trưởng phòng Pháp chế PCTN, Thanh tra tỉnh Bến Tre (bìa phải) làm việc với trường THCS Thị trấn Ba Tri về Hội thi cấp cơ sở của P/141 – là tác giả có bài viết gửi về dự á đầu tiên.

nt size=”2″>Các tác giả khác đã gửi bài viết: Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, GĐ Cty Paltal; Thầy Tống Văn Tiểu – HT trưởng trường THCS Vĩnh Hòa; Thầy Nguyễn Văn Ba, PCT Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre, Ths Nguyễn Văn Mỹ Danh, GĐ Trung tâm Thông tin Thư viện, trường ĐH Tiền Giang; Nhà thơ, nhà báo, doanh nhân Trần Đỗ Liêm, CT HĐQT Hợp tác xã Rạch Gầm, Tiền Giang…

              Chủ đế án P/141 và DN Trần Đỗ Liêm (phải)

 

Chúng tôi rất mong nhận được bài viết của các bân có cùng mối quan tâm.

                                                                                                                    (BĐH- P141)