DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Tóm tắt dự án Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ

Tóm tắt dự án Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ

5

TÓM TẮT DỰ ÁN
SỔ TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ
 
Phần I – Thông tin tổ chức

1. Tên tổ chức: Nhóm sáng tạo trẻ – Phòng NCKH & QHQT, trường CĐ Bến Tre
2. Năm thành lập:2009
3.  Địa chỉ: Phòng NCKH & QHQT, trường CĐ Bến Tre – ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại.:0753545018. email: pvluan8@yahoo.com
6. Website: www.cdbt.edu.vn / www.attp.xudua.com
7. Nhiệm vụ hay mục tiêu của nhóm

– Phổ biến, giới thiệu, mời gọi ứng dụng, kết nối thành quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, tình nguyện viên trường CĐ Bến Tre với cộng đồng.
– Thí điểm thể nghiệm những mô hình ứng dụng thành tựu nghiên cứu KHCN vào cuộc sống có tính biểu tượng giáo dục cộng đồng, bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Phần II  Tóm tắt dự án

– Sân chim Vàm Hồ, xã Tân Mỹ, Ba Tri, Bến Tre là 1 trong 2 sân chim lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Bến Tre trước đây đã đầu tư sân chim này gắn với khu du lịch sinh thái, tuy nhiên do điều kiện đầu tư và hạ tầng khó khăn… đến nay sân chim Vàm hồ chưa phát triển như mong đợi…. Kể từ khi ngành du lịch không còn đầu tư vào sân chim này, sự quan tâm của các ngành chức năng vì vậy bị hạn chế, người ta gần như lãng quên sân chim, đàn chim cư trú ở đây có nguy cơ diệt vong rất cao!
– Cho đến nay chưa hề có một nghiên cứu chính thức và qui mô nào đo lường được sự tồn tại và phát triển của quần thể chim, cò hiện đang cư trú tại đây. Sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về sân chim, nhóm SV thực hiện đề tài này có ý tưởng thiết kế và thực hiện “Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm hồ” dành cho người dân xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre như một hình thức mời để giáo dục bảo vệ môi trường từ các loài động vật.

  1. Mục đích của dự án. Kết quả đầu ra.

– Gây sự chú ý đến Sân chim Vàm hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
– Huy động sự tham gia của người dân vào việc bảo vệ môi trường Sân chim Vàm hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bằng một việc làm có tính khoa học là thực hiện ghi chép diễn biến sinh sống duy trì nòi giống qua việc Xây dựng sổ tay bảo vệ đàn chim.
– Huy động sự tham gia, kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước tham gia bảo tồn các loài chim quý hiếm ở Sân chim Vàm hô, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

2. Mô tả số lượng và người hưởng lợi:
Trực tiếp: Quần thể chim, cò vốn rất đa dạng có nguy cơ biệt tiệt chủng vì không có môi trường sinh sống, bị săn bắt…gần 5000 nông dân đang sinh sống gần Sân chim Vàm hồ.
Gián tiếp:12. 000 HSSV tỉnh Bến Tre, người dân Bến Tre và giới nghiên cứu môi trường, khách du lịch quan tâm đến Sân chim Vàm Hồ.
Địa bàn dự án: xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và vùng rừng ngập mặn có ảnh hưởng tới sân chim
3. Ngân sách:
Ngân sách được duyệt tài trợ: 175. 650 000 đ
Đóng góp vào dự án theo nguyên tắc vốn đối ứng của địa phương 15. 600 000  đ
4. Thời gian: Từ tháng 11/2010 đến tháng 10/2010.
5. Khung hoạt động

Hoạt động

Nội dung chính

Thời gian

Địa điểm

Số người tham dự

Phụ trách chính

Hoạt động 1

Khảo sát thực địa lần 1
Họp BĐH Dự án mở rộng.
Hội thảo khởi động dự án và thiết kế sổ tay

Tháng 11/2010

 UBND xã Tân Mỹ  
Trường CĐ Bến Tre

xã Tân Mỹ,  Ba Tri

12
12

80

BĐH Dự án

Hoạt động 2

Mở lớp dạy nông dân ghi chép sổ tay theo dõi đàn chim

Tháng 11 – 12/2010

xã Tân Mỹ,  Ba Tri

50

BĐH Dự án

Hoạt động 3

Mở 3 Hội thảo kết quả thực hiện sổ tay

Theo lịch BĐHDA

UBND xã Tân Mỹ  
Trường CĐ Bến Tre

25/ 1 Hội thảo

BĐH Dự án

Hoạt động 4

In, phát hành, hướng dẫn sử dụng sổ tay, đưa sổ tay lên mạng Internet Thực hiện các sản phẩm truyền thông của DA

Theo lịch BĐHDA

 

Trường CĐ Bến Tre

 

BĐH Dự án

Hoạt động 5

Hội thảo tổng kết Dự án

Theo lịch BĐHDA

UBND xã Tân Mỹ  

100

BĐH Dự án

Phần III  Các đối tác chính của dự án
– Với phương châm hoạt động cộng đồng, thể nghiệm mô hình mới trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển, dự án có các đối tác trong tỉnh ban đầu như sau:
1. Sở tài nguyên Môi trường  tỉnh Bến Tre
2. Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre
3. Phòng QLKHCN cơ sở, sở KHCN Bến Tre
4. Phòng GD & ĐT huyện Ba Tri
5. Đài Truyền thanh huyện Ba Tri
6. Báo Đồng Khởi
7. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Bến Tre
8. Công ty TNHH Hải Vân
9. Doanh nghiệp TN In Trần Tiến
– Các đối tác và cơ quan tham vấn ngoài tỉnh:
1. Cơ quan tài trợ: Quỹ Cabaret thông quan Trung tâm LIN – Tp Hồ Chí Minh.
2. Trung tâm Hỗ trợ ứng phó Biến đổi khí hậu  (SCC) – Hà Nội.
3. Mạng lưới Tình nguyện viên châu Á – Thái Bình Dương – SJ Việt Nam – Hà Nội.
4. Trung tâm Nghiên cứu quản lý & Phát triển bền vững (MSD) – Hà Nội.
5. Tổ chức Hành động vì Môi trường và Phát triển – Tp Hồ Chí Minh.
6. Làng Tre – Phú An, Bình Dương.
– Cơ quan tư vấn chuyên môn và hỗ trợ tài chánh: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bến Tre
– Cơ quan chủ quản Dự án:
Trường Cao đẳng  Bến Tre

  1. Nhóm thực hiện dự án:

Nhóm sáng tạo trẻ – Phòng NCKH & QHQT, trường CĐ Bến Tre
Bến  Tre, tháng 11/2010
Nhóm sáng tạo trẻ –
Phòng NCKH & QHQT,
trường CĐ Bến Tre
Protection of animals, endangered species

VN Name: Nhóm sáng tạo trẻ (STT) – Phòng NCKH & QHQT, Trường CĐ Bến Tre
EN Name: Young Creative Group (YCG), Department of Scientific Research & International Relations, Ben Tre College
Location: Sơn Đông Commune, Bến Tre City, Bến Tre Province
Website: www.cdbt.edu.vn / www.attp.xudua.com
About the Organization
YCG