Dự án đã thực hiện
TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI HỘI THI VẼ TRANH, Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO: Chủ đề “CHUNG TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ”

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI HỘI THI VẼ TRANH, Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO: Chủ đề “CHUNG TAY BẢO VỆ SÂN CHIM VÀM HỒ”

5

          

1- Tinh thần chung của giải là động viên, khuyến khích, mở ra sân chơi cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc lần đầu tiên có 1 chương trình truyền thông về BVMT, TƯBĐKH, bảo vệ động vật hoang dã tại Bến Tre.

2- Chọn lựa được những tác phẩm có giá trị giáo dục, tính tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong việc thực hiện tốt các văn bản pháp luật, thói quen, kinh nghiệm tốt về BVMT, TƯBĐKH, bảo vệ động vật hoang; Qua đó góp phần phổ biến tuyên truyền, vận động toàn xã hội có những hành vi tích cực trong việc BVMT.

 3- Kết hợp chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn thực hiện thói quen, kinh nghiệm tốt về BVMT; huy động toàn xã hội phát hiện, tư vấn kịp thời, các vấn đề bức xúc về BVMT cụ thể qua Dự án sân chim Vàm Hồ.

4- Bài đạt giải cần có bố cục, đường nét, cấu trúc, lối diễn đạt, trình bày gọn, rõ, thể hiện tính thể loại; chất hồn nhiên, ngây thơ của thanh thiếu nhi; phản ánh được tinh thần, trách nhiệm, tình cảm từ người hưởng lợi các Chương trình cộng đồng của nhà tài trợ.

5- Ghi nhận đóng góp của nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân tham gia Dự án truyền thông, vận động toàn thực hiện hành vi tích cực, thói quen tốt BVMT – một chương trình vì sự phát triển cộng đồng; thể hiện tâm tư nguyện vọng, ước mơ của người dân Bến Tre.

Ngoài 5 tiêu chí trên, xin các thành viên ban giám khảo đề xuất những tiêu chí cụ thể khác thuộc lĩnh vực chuyên môn khi chấm giải; việc chấm giải tổ chức công khai, công bằng, có tính đến ưu tiên cho các đối tượng thể hiện tác động của Dự án (HSSV, nông dân, địa bàn dân cư) và phản ánh được sự đóng góp của nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân triển khai Dự án.

Chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin cần thiết về cuộc thi qua nội dung phát động cuộc thi kèm theo và đăng tải cập nhật tình hình tham gia cuộc thi trên website: bentre.xudua.com.

* Lưu ý:Các bài dự dự thi sao chép, giống nhau sẽ bị loại.

* Cơ cấu giải thưởng: sẽ có điều chỉnh phù hợp với thực tế vận động thêm của BĐH DA ngoài bộ giải chính đã nêu trong thể lệ

Trên đây là tiêu chí chấm giải hội thi; kính đề nghị Quý vị tham gia BGK quan tâm nghiên cứu và đóng góp ý kiến hoàn thiện, mọi ý kiến có thể trao đổi qua hộp thư email: sangtaotre2010@gmail.com   hoặc pvluan8@yahoo.com.

                                                                                                                             BĐH DỰ ÁN