Tin Tức & Sự Kiện
THÔNG TIN HỌC BỔNG

THÔNG TIN HỌC BỔNG

Học bổng được thành lập nhằm tưởng nhớ Philip David Gray, người đã mất năm 2005 trong khi đang làm việc cho Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Quỹ nhằm tiếp tục thực hiện những mục tiêu và Philip Gray đã từng theo đuổi khi ông mất – đó là giảm nghèo ở Việt Nam. Giá trị học bổng toàn bộ học phí trong suốt chương trình đại học.

Link apply học bổng bên dưới. Hạn nộp đơn 1 tháng 7 này.
https://pdgtrust.org/scholarship-application-form/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3D4VOO-1fnCAGG2rD1LmnBad57BgkUvEO0vvE2Yo00iIPAH4765Hk3WI_aem_ATEE84VajwTdbCN_V_A26urJdL2YzxlnOE1vdcZ7SXi_E-1KmBLK5sw_JA1z8gMrErmqKUKq66L-7d69rkrugqcC