Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thông báo số 1

Thông báo số 1

5

 Để góp phần nâng cao vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ và phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, quan niệm sống của HSSV nói riêng và giới trẻ nói chung, giúp các bạn trẻ có một sức khỏe tinh thần vững mạnh, có một tư thế tốt nhất đề học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích cho đất nước; Trường CĐ Bến Tre phối hợp với Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo Truyền thông DS – CSSKSS & KHHGĐ trong nhà trường – Thực trạng và giải pháp
I.  Mục đích Hội thảo
Hội thảo mong muốn các trường, các tổ chức, cá nhân cò cùng mối quan tâm, các bậc phụ huynh và HSSV phản ánh hiện trạng công tác giáo dục DS – CSSKSS – KHHGĐ trong nhà trường và những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa giới trẻ học đường với thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và ngành DS KHHGĐ; kiến giải nguyên nhân và giải pháp.
II. Nội dung Hội thảo:
1. Thực trạng giáo dục DS – CSSKSS- KHHGĐ trong nhà trường hiện nay; đặc biệt là vấn đề lồng ghép, tích hợp giáo dục DS – CSSKSS -KHHGĐ, hiệu quả, khó khăn, đề xuất?
2. Có hay không hiện tượng bạo hành trong nhà trường hiện nay? Các hình thức bạo hành? Mối liên hệ giữa bạo hành học đường – bạo hành gia đình đến giáo dục DS – CSSKSS- KHHGĐ.
3. Thực trạng tình trạng kết bạn, yêu đương của HSSV hiện nay. Nguyên nhân?
4. Thái độ và các mức độ/ hình thức phản ứng của phụ huynh học sinh và HSSV về vấn đề sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, quan niệm sống của HSSV?
5. Đề xuất giải pháp giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống có tác dụng thay đổi thói hư tật xấu của HSSV mà không cần sử dụng biện pháp hành chánh, bạo lực, xử phạt.
III.  Thông tin chi tiết của Hội thảo:
1.Thời gian: Dự kiến tổ chức vào  tuần đầu tháng 12/2012 (ngày chính thức thông báo sau).