Kết nối - Cơ hội hợp tác
Thành lập Trung tâm Dạy nghề cho người tàn tật và trẻ mồ côi

Thành lập Trung tâm Dạy nghề cho người tàn tật và trẻ mồ côi

5

 

Trung tâm khai giảng bốn lớp gồm: May công nghiệp (20 em), Tin học (10 em)

thêu tay (đã triển khai được 3 năm – có thị trường tiêu thụ ổn định – từ Nhật Bản do bà Ban-Dô giới thiệu), thủ công mỹ nghệ (chủ yếu làm đũa và có thị trường tiêu thụ).
Được biết, Trung tâm được sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Zon-ta (Nhật Bản) với số tiền 654 triệu đồng, để xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng 10 phòng học. Theo số liệu báo cáo năm 2005, toàn tỉnh có hơn 10 ngàn người khuyết tật, hơn 8 ngàn trẻ em mồ côi đang cần được sự hỗ trợ. Sự ra đời của Trung tâm, theo tâm huyết của ông Huỳnh Văn Cam – Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, sẽ hỗ trợ cho những người tàn tật, trẻ em nghèo, mồ côi có việc làm.

(TVN-STT)