Tham gia CUỘC THI HÙNG BIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN CẦU (Global Pitching Research Competition

Kính gửi quý Thầy/Cô, các bạn nghiên cứu sinh và sinh viên,

Nếu bạn đã có sẵn đề cương nghiên cứu (research proposal) nhưng chưa hoàn thành bản thảo và chưa nộp cho bất kỳ tạp chí nào, Nhịp Cầu Tri Thức và Giáo sư Robert Faff, Bond University, Australia mời bạn tham gia CUỘC THI HÙNG BIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN CẦU (Global Pitching Research Competition, https://pitchingresearch.com/competitions/) để nhận các giải thưởng cao của chương trình.
Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc thi, mời bạn tham gia Zoom vào thứ 7, ngày 9 tháng 9 năm 2023 để trò chuyện trực tiếp cùng Giáo sư Robert Faff.

Vui lòng gia nhập nhóm Zalo (https://zalo.me/g/tcaidg424) hoặc email loc.thihong.nguyen@gmail.com để nhận link Zoom.

Ban tổ chức Vietnam Pitching Research Competition 2023
TS. Hồng Đức Phan, RMIT