Tin Tức & Sự Kiện
STT. MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO “Di sản Liên Văn hoá qua các công trình văn học nghệ thuật đầu thế kỷ 20 “.

STT. MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO “Di sản Liên Văn hoá qua các công trình văn học nghệ thuật đầu thế kỷ 20 “.

(Nguồn: BTGCSH)

Thân gửi quý học giả, quý nhà nghiên cứu, quý bảo tàng công lập, ngoài công lập và Nhóm Yêu Bảo tàng

Nhân ngày kỷ niệm Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11; vào tháng 11/ 2023, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương dự kiến sẽ tổ chức một hội thảo với đề tài:
“Di sản Liên Văn hoá qua các công trình văn học nghệ thuật đầu thế kỷ 20 “.

Chúng tôi rất mong có sự hợp tác rộng rãi với các bảo tàng tại Huế cũng như sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và học giả trong và ngoài nước.

Nội dung của hội thảo sẽ chú trọng đến các đề tài thuộc các lãnh vực sau:

  1. Kiến trúc & mỹ thuật thời kỳ giao lưu đông tây đầu thế kỷ XX
  2. Di sản giáo dục và ngôn ngữ, báo chí, nhà in.
  3. Giao lưu văn hoá và nghệ thuật đầu thế kỷ 20: tuồng cổ và kịch nghệ
  4. Thời trang cung đình giai đoạn giao lưu đông tây đầu thế kỷ XX
  5. Musee Khải Định 100 năm và tính liên văn hoá của Bảo tàng Khải Định trong bối cảnh đầu thế kỷ XX
  6. Giao lưu văn hóa ngoại giao đông tây đầu thế kỷ XX
  7. Gốm sứ và đồ ngự dụng qua tiếp cận Đông Tây.

Hội thảo sẽ tổ chức vào ngày 21/11/2023

Hạn gửi bản tóm tắt (abstract) chậm nhất ngày 7/11/2923.

Thông tin về tác giả và nội dung tóm tắt xin gửi về địa chỉ email: lanviencotich@gmail.com

Hiện nay đã có một số học giả, nhà nghiên cứu đã đăng ký bài tham dự.

Rất mong sự đóng góp rộng rãi của quý vị
Thân chúc an khang
Thái Kim Lan
Giám đốc BTGCSH