Tư liệu VACI 2011/P.141
Sơ đồ phát triển mạng lưới các trường tham gia P141

Sơ đồ phát triển mạng lưới các trường tham gia P141

5

– 89 sản phẩm
– 39 trường, NTN Châu Hưng
Thị trấn Ba Tri
Mỹ Thạnh
Mỹ Hóa
Đại Điền
– 48 sản phẩm
– 7 trường

THPT:  4 trường
 

 

 
 


Nguyễn T Minh Khai
Nguyễn Ngọc Thăng
Lê Anh Xuân
Sương Nguyệt Anh
– 20 sản phẩm
– 4 trường
 

CĐ-TCCN 1 trường
 

 

 


Trung cấp
Văn hóa
Nghệ thuật
Bến Tre
 
 
– 22 sản phẩm
– 8 trường
TIỂU HỌC
1 trường

 

 


 
 
 
Nguyễn Trí Hữu

179 SẢN PHẨM DỰ THI
58 TRƯỜNG, NHÀ THIẾU NHI
HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG,
NGOẠI KHÓA GDLC CHO TTN BẾN TRE- P141
 

 
 
 
 
 
 
 
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO TTN : Website www.xudua.com
 
 
 
 

11 trường đầu mối của dự án tại 7 huyện và thành phố Bến Tre

 


PHONG TRÀO PHÁT HUY SÁNG KIẾN GIÁO DỤC LC QUA 2 CUỘC VẬN ĐỘNG
“TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”