Huỳnh Lê Lan Trường (ảnh nhỏ trên, bên phải) tại lễ trao giải – Ảnh KK

Huỳnh Lê Lan Trường (ảnh nhỏ trên, bên phải) tại lễ trao giải - Ảnh KK

Huỳnh Lê Lan Trường (ảnh nhỏ trên, bên phải) tại lễ trao giải – Ảnh KK