Chương “Học vì cộng đồng”

Chương “Học vì cộng đồng” Mạng lưới học giả cộng đồng Việt Nam - VNES tài trợ 4 đề tài của sinh viên trường CĐ Bến Tre tiếp cận cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải pháp tương lai" - Ảnh KK

Chương “Học vì cộng đồng” Mạng lưới học giả cộng đồng Việt Nam – VNES tài trợ 4 đề tài của sinh viên trường CĐ Bến Tre tiếp cận cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải pháp tương lai” – Ảnh KK