Bà Hooyung Young phát biểu tại lễ trao giải – Ảnh KK

Bà Hooyung Young phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh KK

Bà Hooyung Young phát biểu tại lễ trao giải – Ảnh KK