Tin Tức & Sự Kiện
Nhớ về ngày Giỗ Bác Hồ lần thứ 43

Nhớ về ngày Giỗ Bác Hồ lần thứ 43

5

Mời quý vị tải phim tư liệu mầu về Tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News (NDN) Nhật Bản sản xuất

http://edu.net.vn/media/p/425252.aspx

2. Phim tư liệu Bác Hồ trả lời phỏng vấn phóng viên Pháp năm 1964.
Trong đó ở giây phút thứ 6′ 30” Bác khẳng định là

Jamais! = Không bao giờ.

Các bạn hãy xem thái độ của Bác khi đó (Xem bắt đầu từ đoạn 6’10”)

http://www.youtube.com/watch?v=onhVOcVGHds

Chúng ta nguyện làm theo lời dạy của Bác Hồ!

(TNV-STT, nguồn Cục CNTT, Bộ GD & ĐT)