Tin Tức & Sự Kiện
Mời viết bài cho diễn đàn: “Xây dựng cộng đồng văn hóa thời đại 4.0”

Mời viết bài cho diễn đàn: “Xây dựng cộng đồng văn hóa thời đại 4.0”

STT

Mời viết bài cho diễn đàn: “Xây dựng cộng đồng văn hóa thời đại 4.0”. Bài viết đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên Báo Phụ nữ TPHCM (báo giấy và online) và được trả nhuận bút. Thư từ, bài vở xin gửi về email: diendanvanhoaungxu@baophunu.org.vn

Trân trọng.