Tin Tức & Sự Kiện
Mời dự thi Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2013

Mời dự thi Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2013

5

Tải file đính kèm: Mời Dự Thi (1).doc
                          Mẫu đơn đăng ký.doc
                          Thể lệ chương trình VACI 2013 final 29 Nov.doc

          

Chương trình dự kiến sẽ tài trợ cho ít nhất 20 sáng kiến xuất sắc nhất (tối đa 300.000.000 VND/sáng kiến) là các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề cấp địa phương thuộc phạm vi chủ đề của Chương trình. Các đề án cần tập trung nhưng không bị giới hạn bởi những tiểu chủ đề sau: Xây dựng một nền hành chính phục vụ, Tăng cường liêm chính công và đạo đức công vụ, Nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin và Nâng cao trách nhiệm giải trình.

Tất cả những tổ chức Việt Nam có tư cách pháp nhân hợp lệ đều có thể gửi đề án dự thi Chương trình. Các tổ chức nước ngoài chỉ có thể tham gia nếu phối hợp với một tổ chức Việt Nam và tổ chức Việt Nam phải là đơn vị chính thực hiện dự án.

Địa chỉ nhận đề án dự thi: Ban tổ chức Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013

Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ – D29, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 08048070; Fax: 08048109 Email:giv.ic@thanhtra.gov.vn

Hạn chót nộp đề án: 17.00 ngày 18 tháng 3 năm 2013

Để nhận Thể lệ dự thi và mẫu Đơn đăng ký dự thi, cũng như để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, vui lòng liên hệ:

Chị Vũ Kim Huế – Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ – D29 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 080.48070 Fax: 080.48109 – Email: vukimhue@gmail.com    Website: www.thanhtra.gov.vn
 Hoặc
 Chị Chu Thị Thúy Linh – Ngân hàng thế giới tại Việt Nam – Tầng 8, số 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (04) 3936 7335 Fax: (04)3935 0752 – Email: lchu1@worldbank.org -Website: www.worldbank.org/vn

                                                                                                                                                                        (TVN-STT)