Tin Tức & Sự Kiện
Lịch sinh hoạt học thuật của Nhóm sáng tạo Tre Bến Tre

Lịch sinh hoạt học thuật của Nhóm sáng tạo Tre Bến Tre

5Căn cứ kế họach hoạt động năm 20011 được Hiệu trưởng trường CĐ Bến Tre phê duyệt; Nhóm STT xây dựng Chương trình sinh họat học thuật của Nhóm  năm 2011;

TT

Thời gian

Chủ điểm – Nội dung

Chủ trì thực hiện/BCV

1

 

14 giờ, ngày 22/02/2011

–  Thông tin khoa học quí 1/2011
– Triển khai tham gia Quỹ JIFF Giới thiệu Hội thảo KH Quốc tề về Tâm lý học đường lần thứ 2 tại Huế và Kết nối tham gia mạng lưới cộng tác viên CASP-V
– Triển khai tham gia chương trình VACI 2011

– Phòng NCKH-QHQT
– NCS Huỳnh Văn Chẩn
– Ths Phạm Văn Luân.

2

 

14 giờ, ngày 25/05/2011

– Thông tin khoa học quí 2/2011
– Triển khai tham gia Quỹ JIFF
– Giới thiệu mô hình Trung tâm LIN

– Phòng NCKH-QHQT
– Trung tâm LIN
– Ths Trần Văn Vậy
– Ths Phạm Văn Luân.
– CN Phạm Trường Sơn

3

 

14 giờ, ngày 24/8/2011

– Thông tin khoa học quí 3/2011
– Giới thiệu mô hình Ngày sáng tạo Việt Nam và Góc Thông tin của Ngân hàng thế giới

– Phòng NCKH-QHQT
– Ths Lê Du Tiệp
– Ths Phạm Văn Luân.

4

 

14 giờ, ngày 28/12/2011

– Thông tin khoa học quí 4/2011
– Bình chọn sự kiện khoa học trường CĐ Bến Tre năm 2011
– Giới thiệu bản tin VDIC, Bản tin Hội đồng Anh và Bản tin Phát triển.
– Tổng kết hoạt động năm 2011, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012 của Nhóm STT.

– Phòng NCKH-QHQT
– Ths Phạm Văn Luân.
– CN. Nguyễn Văn Vũ Hùng

 

+ Địa điểm các buổi sinh hoạt học thuật: phòng học số 5, dãy D, cơ sở 1.
+ Ngoài lịch sinh hoạt quý, mỗi tháng Nhóm có 4 buổi trao đổi kiến thức và kỹ năng Tin học và tiếng Anh, mỗi buổi 3 tiết vào lúc 7g30 sáng thứ bảy; địa điểm: phòng NCKH – QHQT; đối tượng: các thành viên của nhóm; BCV do Nhóm đề cử theo chương trình nâng cao năng lực và hỗ trợ công tác của phòng NCKH – QHQT.

Ý kiến của lãnh đạo phòng NCKH-QHQT                     Trưởng Ban điều hành Nhóm

 

                        LÊ DU TIỆP                                                     PHẠM VĂN LUÂN