Tin Tức & Sự Kiện

Lịch sinh hoạt học thuật của Nhóm sáng tạo Tre Bến Tre

5Căn cứ kế họach hoạt động năm 20011 được Hiệu trưởng trường CĐ Bến Tre phê duyệt; Nhóm STT xây dựng Chương trình sinh họat học thuật của Nhóm  năm 2011;

TT

Thời gian

Chủ điểm – Nội dung

Chủ trì thực hiện/BCV

1

 

14 giờ, ngày 22/02/2011

–  Thông tin khoa học quí 1/2011
– Triển khai tham gia Quỹ JIFF Giới thiệu Hội thảo KH Quốc tề về Tâm lý học đường lần thứ 2 tại Huế và Kết nối tham gia mạng lưới cộng tác viên CASP-V
– Triển khai tham gia chương trình VACI 2011

– Phòng NCKH-QHQT
– NCS Huỳnh Văn Chẩn
– Ths Phạm Văn Luân.

2

 

14 giờ, ngày 25/05/2011

– Thông tin khoa học quí 2/2011
– Triển khai tham gia Quỹ JIFF
– Giới thiệu mô hình Trung tâm LIN

– Phòng NCKH-QHQT
– Trung tâm LIN
– Ths Trần Văn Vậy
– Ths Phạm Văn Luân.
– CN Phạm Trường Sơn

3

 

14 giờ, ngày 24/8/2011

– Thông tin khoa học quí 3/2011
– Giới thiệu mô hình Ngày sáng tạo Việt Nam và Góc Thông tin của Ngân hàng thế giới

– Phòng NCKH-QHQT
– Ths Lê Du Tiệp
– Ths Phạm Văn Luân.

4

 

14 giờ, ngày 28/12/2011

– Thông tin khoa học quí 4/2011
– Bình chọn sự kiện khoa học trường CĐ Bến Tre năm 2011
– Giới thiệu bản tin VDIC, Bản tin Hội đồng Anh và Bản tin Phát triển.
– Tổng kết hoạt động năm 2011, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012 của Nhóm STT.

– Phòng NCKH-QHQT
– Ths Phạm Văn Luân.
– CN. Nguyễn Văn Vũ Hùng

 

+ Địa điểm các buổi sinh hoạt học thuật: phòng học số 5, dãy D, cơ sở 1.
+ Ngoài lịch sinh hoạt quý, mỗi tháng Nhóm có 4 buổi trao đổi kiến thức và kỹ năng Tin học và tiếng Anh, mỗi buổi 3 tiết vào lúc 7g30 sáng thứ bảy; địa điểm: phòng NCKH – QHQT; đối tượng: các thành viên của nhóm; BCV do Nhóm đề cử theo chương trình nâng cao năng lực và hỗ trợ công tác của phòng NCKH – QHQT.

Ý kiến của lãnh đạo phòng NCKH-QHQT                     Trưởng Ban điều hành Nhóm

 

                        LÊ DU TIỆP                                                     PHẠM VĂN LUÂN