Dự án đã thực hiện
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN VÀM HỒ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN VÀM HỒ

5


           Căn cứ thỏa thuận giữa nhà tài trợ và Nhóm Sáng tạo Trẻ, nhằm đảm bảo tiến độ án, Ban điều hành dự án trong cuộc họp ngày 17/11/2010 đã thống nhất lịch làm việc của dự án như sau:

THỜI GIAN
̣I DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THÀNH PHẦN
GHI CHÚ
02/11/2010
 
 
09/11/2010

– Làm việc với Trung tâm LIN về thủ tục ký thỏa thuận dự án.

– Dự lễ ký kết thỏa thuận tài trợ dự án.

Tp
Hồ Chí Minh
– Nhóm Sáng tạo Trẻ.
– Lãnh đạo trường, lãnh đạo phòng NC KH&QHQT, Nhóm STT (5 người)
 
Từ 10 – 15/11/2010

– Thực địa lần 1; xây dựng kế hoạch chi tiết, làm việc với UBND huyện, UBND xã, các đối tác có liên quan chuẩn bị triển khai Dự án. Biên soạn văn bản, tư liệu phục vụ Hội thảo khởi động DA và các lớp tập huấn. Triển khai công tác chuẩn bị khởi động DA.

Xã Tân Mỹ, Ba Tri
– Lãnh đạo trường, phòng NCKH&QHQT, Nhóm STT,
BĐH Dự án, các chuyên gia.
 
 

Từ 16/11 –
26/11/2010

– Họp BĐH DA thống nhất kế hoạch triển khai Dự án; phân công BĐH; thông qua lịch làm việc của DA, danh sách các chuyên gia, tư vấn,  học viên lớp tập huấn, các đối tác chính của dự án.

– Thực địa lần 2; Báo cáo Trung tâm LIN triển khai DA. Tuyên truyền về dự án.

– Hoàn tất công tác chuẩn bị Hội thảo khởi động DA.

Phòng họp Trường CĐ Bến Tre

– Lãnh đạo trường, phòng NCKH&QHQT,
– Nhóm STT

– Ban điều hành dự án, các đối tác…
 
 
27/11/2010

– Hội thảo khởi động dự án

– Tọa đàm về nhu cầu bảo tồn sân chim Vàm Hồ.

– Thông tin về hoạt động tập huấn, phát động thi thực hiện sổ tay.

– Nhà tài trợ, Trung tâm LIN thăm, thực địa dự án lần 1.

Xã Tân Mỹ, Ba Tri

– Lãnh đạo chính quyền địa phương, các sở, ngành, trường CĐ Bến Tre, Nhóm STT

– BĐH, chuyên gia DA, các đối tác bà con nông dân là học viên lớp tập huấn…

 
Từ 27/11 – 31/12/2010

– M2 lớp dạy ghi chép sổ tay theo dõi đàn chim; Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực ghi chép sổ tay.

– Đưa sổ tay lên mạng Internet, thí điểm tổ chức diễn đàn online sân chim trên mạng.

Xã Tân Mỹ, Ba Tri

– BĐH Dự án, các chuyên gia, tư vấn;  nông dân là học viên lớp học

 
 
 
 

Từ 16/02 

23/02/2011
 

– Mittinh hưởng ứng ngày đất ngập nước – Ngày hội phóng sinh tại sân chim. Hội thảo cấp huyện về kết quả thực hiện sổ tay; sơ kết 3 tháng triển khai DA.

Xã Tân Mỹ, Ba Tri

– BĐH Dự án, các chuyên gia, tư vấn; 50 nông dân là học viên các lớp học của DA

 

Từ 02/4 –

09/4/2011
 
Hội thảo cấp tỉnh về kết quả thực hiện sổ tay; sơ kết giữa kỳ dự án.
Xã Tân Mỹ, Ba Tri

– BĐH Dự án, các chuyên gia, tư vấn;  nông dân là học viên  các lớp học của DA

 

Từ 02/6 –

04/6/2011
 

Hội thảo (quốc tế) chia sẻ kinh nghiệm 9 tháng triển khai dự án.

– Nhà tài trợ, Trung tâm LIN thăm, thực địa dự án lần 2.

Xã Tân Mỹ, Ba Tri

– BĐH Dự án, các nhà khoa học ngoài tỉnh, chuyên gia, tư vấn; nông dân là học viên  các lớp học của DA

 

Tháng 7-

09/2011
 
 
 

* 15 – 17/9

– Xây dựng đề cương, thu thập ý kiến người dân, chuyên gia, hoàn thành bản thảo tập sách của Dự án.

– In, phát hành, hướng dẫn sử dụng sổ tay.

– Hưởng ứng Ngày làm cho thế giới sạch hơn 2011 – Hội thảo tổng kết Dự án.

Trường CĐ Bến Tre
 
 
Xã Tân Mỹ, Ba Tri
 
– BĐH, các chuyên gia,  tư vấn Dự án
 

Từ 18/09-

27/10/2011

– Tổ chức các chuyến đi thực tế để thẩm định mô hình. Biên soạn phiếu khảo sát DA.
– Khảo sát, lượng giá DA.

– Hoàn thành báo cáo tổng kết dự án

– Hoàn thành báo cáo tổng kết DA và gửi về Trung tâm LIN trước ngày 30/10/2011

Xã Tân Mỹ, Ba Tri
– BĐH Dự án, các chuyên gia, tư vấn; nông dân là học viên lớp học

– Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, đối tác, các trường ĐH, CĐ, các viện, các doanh nghiệp..

 

Ngoài lịch khung trên đây, hàng tuần có lịch hội ý Thường trực BĐHDA, CB kiểm tra DA + Cố vấn DA vào chiều thứ 2 từ 13 g30’– 14 giờ dưới một trong 2 hình thức trực tiếp và online; hàng tháng có họp Giao ban BĐH + các chuyên gia, tư vấn (theo thư mời riêng) vào ngày 25 lúc 15 giờ 30 – 16 giờ để kiểm tra tình hình hoạt động và công khai tài chánh DA (nếu trùng ngày nghỉ thì dời lên).

BĐH DỰ ÁN