Xác định lại tên khoa học của Bạch Mai cổ thụ ở đình Phú Tự

Xác định lại tên khoa học của Bạch Mai cổ thụ ở đình Phú Tự

Xác định lại tên khoa học của Bạch Mai cổ thụ ở đình Phú Tự