ThS. Huỳnh Tấn Khương (ảnh nhỏ) trình bày báo cáo – Ảnh KN

ThS. Huỳnh Tấn Khương (ảnh nhỏ) trình bày báo cáo - Ảnh KN

ThS. Huỳnh Tấn Khương (ảnh nhỏ) trình bày báo cáo – Ảnh KN