DA Dạy Chữ Dạy Nguời
Dự án P/141 được chia sẻ kinh nghiệm từ BSDA – Campuchia

Dự án P/141 được chia sẻ kinh nghiệm từ BSDA – Campuchia

5

Dưới đây là địa chỉ của Hòa thượng. Vandong- Giám đốc điều hành  Hiệp hội Phật giáo Hành động Phát triển Xã hội – BSDA
điện thoại di động +855 (0) 12788973 | văn phòng +855 (0) 42 941 333
địa chỉ số 5, chùaNokor Bachey, ấp Ampileu,  xã Ampil, huyện Kampong Siem, tỉnh Kampong Cham, Campuchia.
e-mail director@bsda-cambodia.org
 Website:www.bsda cambodia.org

DựánTrách nhiệm xã hội:

Trong số các thành viên cộng đồng, các công cụ trách nhiệm xã hội được sử dụng để giúp nâng cao nhận thức về cơ hội tự quản như đã trình bày thông qua mô hình phân cấp và quản trị tốt. BSDA-Takeo đã bắt đầu thực hiện dự án này với 2.323 gia đình trong xã Potsor, huyệnBati, tỉnh Takeotrong khoảng thời giansáu thángbắt đầu từngày 19 tháng 5 năm 2010đến18 tháng 10 2010. Bằngcáchthamgia làmthành viên của cộng đồngđịaphươngtrongpháttriểnnguồn nhân lựcnâng cao năng lực, có sự tham gia lập kế hoạch,Đạo luậtQuyềnThông tin, ‘Thẻ Báo cáocủa công dân.Công dânđối thoạivới chính phủ, cácbài họccó giá trịđã đượchọc vàđã tăng cườngsự tham giahơn nữacủa công dânđịaphươngtrongphạmvicộng đồngcủa mình.

Mong các bạn quan tâm và tham gia cùng chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm giáo dục liêm chính với BSDA.

 

(STT)