Kết nối - Cơ hội hợp tác

Danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch những giọt máu Hồng hè 2011

5

          
danh sách đăng ký hiẾn máu TÌNH NGUYỆN
 


– Ngày 16/5/2011
 
TT
192″ style=”border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 144pt; background-color: transparent;”>

HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Nguyễn Thị Lan Thanh
X
K6 A TH
SP
 
 
2
Lê Ng.Thanh Vân Hồng
X
//
//
 
 
3
Trương Thị Mỹ Dung
X
//
//
 
 
4
Hồ Thị Hải Yến
X
//
//
 
 
5
Huỳnh Thị Bích Phượng
X
//
//
 
 
6
Trương Chí Công
 
//
//
 
 
7
Nguyễn Thị Dự Tám
X
//
//
 
 
8
Nguyễn Thị Phương Thảo
X
//
//
 
 
9
Lê Thị Hồng Diễm
X
//
//
 
 
10
Huỳnh Thị Trúc Ly
X
//
//
 
 
11
Huỳnh Thị Trang
X
//
//
 
 
12
Phan Thị Thanh Nhàn
X
//
//
 
 
13
Trần Phương Hải Yến
X
K5A TH
//
 
 
14
Võ Thị Diễm Trinh
X
//
//
 
 
15
Lê Thị Ánh Tuyết
X
//
//
 
 
16
Trần Thị Thuận Nhi
X
//
//
 
 
17
Nguyễn Thị Kim Thoa
X
//
//
 
 
18
Nguyễn Diễm Trinh
X
//
//
 
 
19
Trần Thị Diễm Thuỳ
X
//
//
 
 
20
Nguyễn Văn Mến
 
//
//
 
 
21
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
X
K7 MN
//
 
 
22
Bùi Bé Thơ
X
//
//
 
 
23
Võ Thị Xuân Yến
X
//
//
 
 
24
Lê Thị Tuyết Mai
X
//
//
 
 
25
Lê Thị Thuỳ Dương
X
K6 B TH
//
 
 
26
Trương Hoàng Giang
x
//
//
 
 
27
Nguyễn Thị Thuý Hằng
X
//
//
 
 
28
Nguyễn Thị Cẩm Hằng
X
//
//
 
 
29
Trương Thị Hồng Lam
X
//
//
 
 
30
Lê Thị Kiều Mơ
X
//
//
 
 
31
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
X
//
//
 
 
32
Nguyễn Thị Mỹ Hà
X
//
//
 
 
33
Lưu Thị Bé Thơ
X
K9 MN
//
 
 
34
Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
X
//
//
 
 
35
Nguyễn Thị Xuân Trang
X
//
//
 
 
36
Bùi Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
37
Lê Thị Tuyền
X
//
//
 
 
38
Lê Thị Thi
X
//
//
 
 
39
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
40
Lê Thị Mỹ Ly
X
//
//
 
 
41
Phan Thị Phương Ái
X
//
//
 
 
42
Lưu Nguyễn Hạnh Châu
X
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 42 sinh viên, trong đó có 2 nam
 
                                                                                                                    
danh sách đăng ký hiẾn máu TÌNH NGUYỆN 


– Ngày 17/5/2011
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Nguyễn Thị Bé Ba
X
K8 B MN
SP
 
 
2
Võ Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
3
Nguyễn Thị Ngọc Hà
X
//
//
 
 
4
Phạm Thị Mỹ Hạnh
X
//
//
 
 
5
Nguyễn Thị Thuý Kiều
X
//
//
 
 
6
Trương Thị Kim Ngân
X
//
//
 
 
7
Huỳnh Thị Nguyên
X
//
//
 
 
8
Trần Kim Phụng
X
//
//
 
 
9
Hồ Thị Thảo
X
//
//
 
 
10
Phạm Thị Thanh Thảo
X
//
//
 
 
11
Nguyễn Ngọc Thanh Thuý
X
//
//
 
 
12
Trần Thị Thanh Thuỳ
X
//
//
 
 
13
Nguyễn Thị Kiều Trang
X
//
//
 
 
14
Phạm Thị Tuyết Trinh
X
//
//
 
 
15
Lê Thị Hồng Vân
X
//
//
 
 
16
Trần Thị Thuỳ Vân
X
//
//
 
 
17
Trần Thuý Vân
X
//
//
 
 
18
Nguyễn Thị Thanh Xuân
X
//
//
 
 
19
Bùi Thị Anh Thư
X
//
//
 
 
20
Lê Thị Kim Hoàng 
X
K5A TH
//
 
 
21
Nguyễn Thị Bé Hương
X
//
//
 
 
22
Đoàn Thị Bích Phượng
X
//
//
 
 
23
Nguyễn Thị Ánh Loan
X
//
//
 
 
24
Nguyễn Thị Kiều Oanh
X
//
//
 
 
25
Nguyễn Ngọc Dung
X
//
//
 
 
26
Nguyễn Thị Thuý An
X
//
//
 
 
27
Nguyễn Quang Đại
 
//
//
 
 
28
Phạm Thành Trung
 
K5 B TH
//
 
 
29
Hồ Thị Ngọc Tím
 
//
//
 
 
30
Võ Thanh Tú
 
//
//
 
 
31
Mai Thị Xuân Thuỳ
 
//
//
 
 
32
Phạm Thị Diệu
 
//
//
 
 
33
Võ Thanh Phương
 
//
//
 
 
34
Nguyễn Thị Tố Nga
 
//
//
 
 
35
Võ Thị Ngọc Huyền
 
//
//
 
 
36
Nguyễn Thị Thanh Ngân
 
//
//
 
 
37
Trần Quốc Huy
 
//
//
 
 
38
Lê Thị Phương Diễm
 
//
//
 
 
39
Ngô Thị Hồng Diễm
 
//
//
 
 
40
Châu Việt Nhân
 
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 40 sinh viên.
 
                                                                                                          
danh sách đăng ký hiẾn máu TÌNH NGUYỆN
 


– Ngày 18/5/2011
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Trần Lê Ngọc Sơn
 
K5 C TH
SP
 
 
2
Hồ Thị Ngọc Diễm
X
//
//
 
 
3
Nguyễn Thị Nhi Vân
X
//
//
 
 
4
Võ Thị Phương Thuỳ
X
//
//
 
 
5
Phạm Thị Diễm Châu
X
//
//
 
 
6
Nguyễn Lan Anh
X
//
//
 
 
7
Chung Tấn Tỷ
 
//
//
 
 
8
Nguyễn Thanh Sơn
 
//
//
 
 
9
Tô Chí Hải
 
//
//
 
 
10
Nguyễn Thị Lan
X
//
//
 
 
11
Võ Quang Trung
 
//
//
 
 
12
Nguyễn Thị Huế Thư
X
K7 Anh
//
 
 
13
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
X
//
//
 
 
14
Lâm Trang Kim Cương
X
//
//
 
 
15
Nguyễn Thị Kim Thương
X
K6B Anh
//
 
 
16
Nguyễn Thị Yến Thi
X
//
//
 
 
17
Trương ThỊ Kim Xuyến
X
//
//
 
 
18
Trương Thị Kim Ngân
X
K6 A Anh
//
 
 
19
Huỳnh Thị Tuyết Mai
X
//
//
 
 
20
Cù Thị Thu Thảo
X
K8 Anh
//
 
 
21
Đồng Thị Thu Thuỳ
X
//
//
 
 
22
Lê Thị Tú Trinh
X
//
//
 
 
23
Tất Thị Hằng Nga
X
//
//
 
 
24
Trần Thị Kiều Tiên
X
//
//
 
 
25
Phan Minh Sơn
 
//
//
 
 
26
Đinh Công Thoại
 
//
//
 
 
27
Huỳnh Thị Ngọc Trâm
X
K8 A MN
//
 
 
28
Dương Thị Hồng Phấn
X
//
//
 
 
29
Huỳnh Thị Thanh Huệ
X
//
//
 
 
30
Nguyễn Thị Ngọc Lan
X
//
//
 
 
31
Trương Thị Xuân Hương
X
//
//
 
 
32
Nguyễn Thị Ngân
X
//
//
 
 
33
Trần Thị Kim Pho
X
//
//
 
 
34
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
X
//
//
 
 
35
Lê Kim Thoa
X
//
//
 
 
36
Trần Thị Ngọc Vẹn
X
//
//
 
 
37
Lê Thị Trúc Ly
X
//
//
 
 
38
Lưu Thị Thảo Trang
X
//
//
 
 
39
Huỳnh Thị Dệt
X
//
//
 
 
40
Đăng Thị Thuỳ Linh
X
//
//
 
 
41
Võ Thị Mỹ Ngân
X
//
//
 
 
42
Lê Thị Kim An
X
//
//
 
 
43
Trương Thị Hương Giang
X
//
//
 
 
44
Trần Thị Kim Thơ
X
//
//
 
 
45
Nguyễn Thị Thanh Trúc
X
//
//
 
 
46
Nguyễn Thị Chiều
X
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 46 sinh viên, trong đó có 7 sinh viên nam.
 
                                                                                                          
danh sách đăng ký hiẾn máu nhâTÌNH NGUYỆN
 


– Ngày 19/5/2011
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NỮ
LỚP
KHOA
ĐỊA CHỈ/SĐT LIÊN LẠC
GHI CHÚ
1
Đoàn Thị Tiểu Thư
X
K6 A KT
KTTC
 
 
2
Lữ Thị Duyên
X
//
//
 
 
3
Trương Thị Kiều
X
//
//
 
 
4
Trương Thu Thảo
X
//
//
 
 
5
Trịnh Thị Ngọc Thi
X
//
//
 
 
6
Nguyễn Thị Kim Ly
X
//
//
 
 
7
Nguyễn Thị Bảo Trâm
X
//
//
 
 
8
Phan Thị Ngọc Hiệp
X
//
//
 
 
9
Nguyễn Thị Kim Ngân
X
//
//
 
 
10
Phan Thị Ngọc Giàu
X
//
//
 
 
11
Phan Thị Kim Ái
X
//
//
 
 
12
Dương Thị Út
X
//
//
 
 
13
Phan Thị Thanh Vân
X
//
//
 
 
14
Lê Thị Ánh Tuyết
X
//
//
 
 
15
Nguyễn Thị Thu Hương
X
//
//
 
 
16
Nguyễn Thảo My
X
//
//
 
 
17
Trần Thị Yến Nhi
X
//
//
 
 
18
Huỳnh Thị Thuỷ Tiên
X
K24 DNSXAa
//
 
 
19
Trần Đình Thông
 
K24 DNSXAb
//
 
 
20
Lê Thị Tuyền
X
//
//
 
 
21
Cao Thị Bảo Tranh
X
//
//
 
 
22
Nguyễn Thanh Thảo
X
//
//
 
 
23
Phạm Hoàng Trọng
 
K24 Thuế
//
 
 
24
Lê Đoàn Bạch Minh
 
K5 KT
//
 
 
25
Lê Hoàng Liễu
X
 
//
 
 
26
Đặng Văn Hùng
 
 
//
 
 
27
Nguyễn Bảo Quốc
 
 
//
 
 
28
Viên Ngọc Bạch Nhựt
 
K25 DNSXAa
//
 
 
29
Nguyễn Thị Ly Nha
X
//
//
 
 
30
Lê Thị Thơ
X
//
//
 
 
31
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
X
//
//
 
 
32
Nguyễn Thị Kim Tuyên
X
//
//
 
 
33
Nguyễn Thị Mộng
X
K25 DNSXAa
//
 
 
34
Nguyễn Thị Cẩm Thu
X
//
//
 
 
35
Bùi Thị Ngọc Triết
X
//
//
 
 
36
Nguyễn Thị Lệ Hằng
X
//
//
 
 
37
Nguyễn Minh Hiếu
 
//
//
 
 
38
Võ Thị Ngọc Ngân
X
K25 DNSXAc
//
 
 
39
Nguyễn Thị Kim Diễm
X
K25 HCSN
//
 
 
40
Võ Thị Tuyết Vân
X
//
//
 
 
41
Bùi Thị Bé Cuộc
X
K25 TMDV
//
 
 
42
Nguyễn Thị Hồng Thắm
X
//
//
 
 
43
Đặng Hương Dạ Thảo
X
//
//
 
 
44
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
X
//
//
 
 
45
Phan Thị Kim Thể
X
//
//
 
 
46
Huỳnh Thị Diệu
X
//
//
 
 
47
Hoàng Thị Diễm
X
//
//
 
 
48
Lê Thuỳ Trang
X
K25 Thuế
//
 
 
49
Hà Minh Hoàng
 
K4 QTKD
//
 
 
50
Nguyễn Đình Khôi
 
//
//
 
 
51
Phan Thị Phim Quý
X
//
//
 
 
52
Trương Thị Kim Cương
X
K8 CNTT
CNTT
 
 
53
Nguyễn Lê Diện
 
//
//
 
 
54
Võ Kim Chi
X
//
//
 
 
55
Võ Quốc Lâm
 
//
//
 
 
56
Phan Văn Hiền
 
//
//
 
 
57
Trần Thị Cẩm Tú
X
//
//
 
 
58
Huỳnh Quang Hiển
 
//
//
 
 
59
Đào Dương Khang
 
//
//
 
 
60
Nguyễn Hoàng Khang
 
//
//
 
 
 
* Tổng cộng danh sách có 60 sinh viên, trong đó có 15 sinh viên nam.