Tin Tức & Sự Kiện
ĐÀI PTTH Bến Tre – Một kênh tiềm năng để chuyển giao, nhân rộng Dự án/141 thông qua chương trinh VACI 2013

ĐÀI PTTH Bến Tre – Một kênh tiềm năng để chuyển giao, nhân rộng Dự án/141 thông qua chương trinh VACI 2013

5

        Kết thúc dự án, 3 nhóm PV Minh Đức của Đài TT huyện Ba Tri, Vũ Kha, Anh Đào, Quách Thông, Như Hoa, Nhựt Minh – Đài TH Bến Tre đã nhận được Giấy khen và phần thưởng của Thanh tra tỉnh Bến Tre, Ban điều hành P141 và GĐ Cty Dệt May Nguyên Dung vì đã đạt giải thưởng của Liên hoan phim ngắn “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khoá giáo dục liêm chính cho TTN Bến Tre” .
Sản phẩm P/141 từ kênh hình
Đây là tiền đề quan trọng giúp các PV Đài TH Bến Tre, Đài Truyền thanh huyện Ba Tri… và nhóm Sáng tạo Trẻ xúc tiến hợp tác đề án nhân rộng P/141 trong khuôn khổ Chương trình VACI 2013 mà Thanh tra Chính Phủ và Ngân hàng thế giới vừa phát động. Việc chuyển hướng nhân rộng dự án theo kênh PTTT là một hình thức thiết thực, hứa hẹn những hoạt động khởi sắc cho công tác tuyên truyền “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Bến Tret rong thời gian tới; tuy nhiên công việc này đòi hỏi sự tập trung rất cao cả ở người hưởng lợi, người thực hiện và ngành chủ quản, cơ quan chức năng.
                                             
PV Đài TT Giồng Trôm tác nghệp tại 1 hội thi của P141
Chúng ta đã biết, các trường học hiện nay đều kêu gọi giảm tải, giảm áp lực lên học sinh sinh viên, do đó với cách tiếp cận của dự án P/141, dùng kênh ngoại khóa để tiếp cận và thực hiện giáo dục đạo đức, giáo dục liên chính, góp phần ngăn ngừa tham nhũng thông qua tuyên truyền “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là sự vận động hợp qui luật. Ngành Thanh tra hiện nay cũng đang đưa ra nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng mà giáo dục, tuyên truyền vẫn là giải pháp căn cơ và PTTH là nhịp cầu chuyển tải thông điệp sinh động…Theo Chủ đề án P/141, khi bàn về định hướng chuyển giao, nhân rộng dự án P/141 từ kênh PTTH, cần có sự tham gia chủ công trước hết của Đài PTTH tỉnh Bến Tre, Đài Truyền thanh các huyện, Thành phố trong các hoạt động có liên quan đến hưởng ứng chương trình VACI2013 được triển khai trung ương đến cơ sở, cụ thể là việc phát động và tạo điều kiện cho các nhóm phóng viên và Nhóm Sáng tạo Trẻ đã làm tốt vai trò cầu nối của mình qua dự án Hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho TTN Bến Tre.
Việc có các PV Đài PTTH Bến Tre, Đài Truyền thanh huyện, thành phố tiếp tục nhân rộng, tiếp nhận qui trình, triển khai tiếp hội thi thiết kế bài giảng ngoại khóa GDLC cho TTN Bến Tre thông quan kênh hình thời gian tới thông qua Chương trình VACI 2013 sẽ là sự lựa chọn hiệu quả nhất để động viên, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, chung tay giáo dục đạo đức, giáo dục liêm chính cho HSSV, chính VACI2013 thông qua kênh hình sẽ đem lại khí thế mới cho các trường học bởi đây là môi trường thuận lợi cho các trường không chỉ có được kinh nghiệm thực tiễn, các mối quan hệ đối tác, mà còn tìm ra nguồn lực để thực hiện ý tưởng của mình trong công cuộc giáo dục đạo đức, giáo dục liêm chính cho HSSV, thanh thiếu niên Bến Tre
 
(TVN- STT)