Doan-Dai-su-Vuong-quoc-Bi-tai-Viet-Nam-tim-hieu-mo-hinh-loc-nuoc-sinh-hoc-tai-ho-ong-Dang-Van-Thuat-ap-4-xa-Tam-Hiep

Đoàn Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tìm hiểu mô hình lọc nước sinh học tại hộ ông Đặng Văn Thuật, ấp 4, xã Tam Hiệp

Đoàn Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tìm hiểu mô hình lọc nước sinh học tại hộ ông Đặng Văn Thuật, ấp 4, xã Tam Hiệp