Chuyên gia từ Tp HCM kiểm tra xây dựng mô hình lọc nước sinh học tại xã Sơn Đông, Tp Bến Tre (ảnh – Nguồn phòng NCKH-QHQT, trường Cao đẳng Bến Tre)

Chuyên gia từ Tp HCM kiểm tra xây dựng mô hình lọc nước sinh học tại xã Sơn Đông, Tp Bến Tre (ảnh - Nguồn phòng NCKH-QHQT, trường Cao đẳng Bến Tre)

Chuyên gia từ Tp HCM kiểm tra xây dựng mô hình lọc nước sinh học tại xã Sơn Đông, Tp Bến Tre (ảnh – Nguồn phòng NCKH-QHQT, trường Cao đẳng Bến Tre)