Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ban Hợp tác Quốc tế, VUSTA (thứ 2 từ dưới lên, từ phải qua) – Ảnh chụp qua mành hình STT

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ban Hợp tác Quốc tế, VUSTA (thứ 2 từ dưới lên, từ phải qua) - Ảnh chụp qua mành hình: STT
Translate »