Bà Đoàn Thị Tâm (thứ 2 trên xuống bên trái) phát biểu – Ảnh STT

Bà Đoàn Thị Tâm (thứ 2 trên xuống bên trái) phát biểu - Ảnh STT

Bà Đoàn Thị Tâm (thứ 2 trên xuống bên trái) phát biểu – Ảnh STT