Đại diện nhóm được trao Giải thưởng của trường Cao đẳng Bến Tre – Ảnh: STT

Đại diện nhóm được trao Giải thưởng của trường Cao đẳng Bến Tre - Ảnh: STT

Đại diện nhóm được trao Giải thưởng của trường Cao đẳng Bến Tre – Ảnh: STT